Con khỉ cái, con khỉ đực với trái hạch đào

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ  (1886)  của Jean de La Fontaine, do Trương Minh Ký dịch
Con khỉ cái, con khỉ đực với trái hạch đào

Con khỉ cái còn nhỏ, hái một trái hạch đào còn tươi xanh; nó mới kê răng cắn vào, thì bắt nhăn mặt… mà rằng: “À! Thiệt chúc, mẹ tôi nói dối, nói với tôi rằng trái hạch đào là ngon. Vậy tin sao được những lời kẻ già dối con nít! Trái quái ở đâu; cho ma nó ăn, chớ ai ăn được!” Nó liệng phứt trái ấy đi. Con khỉ đực lượm lấy, liền kê trên một cục đá, lấy một cục nữa dập nó bể ra, lột cái bao đỏ ăn lấy cái ruột, rồi nói với khỉ cái rằng: “Bà già bậu nói phải, trái hạch đào có mùi ngon lắm, mà phải lột nó ra. Hãy nhớ rằng, ở đời chẳng mất công, không chịu khó, thì chẳng có được vui vẻ chút nào.”