Con ve và con kiến (Nguyễn Văn Vĩnh dịch 2)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem các bản dịch tiếng Việt khác của tác phẩm này tại Con ve và con kiến.
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
La Cigale et la Fourmi - Con ve và con kiến

Bản này là một trong hai bản dịch của cùng dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh. Bản này in trong cuốn Thơ ngụ ngôn La Fontaine năm 1928, Cảo Thơm in lại năm 1970. Xem thêm bản còn lại in năm 1907 tại Con ve và con kiến (Nguyễn Văn Vĩnh dịch 1).

CON VE VÀ CON KIẾN

Ve sầu kêu ve ve,
          Suốt mùa hè,
Đến kỳ gió bấc thổi,
Nguồn cơn thật bối-rối.
Một miếng cũng chẳng còn,
Ruồi bọ không một con.
Vác miệng chịu khúm-núm,
Sang chị Kiến hàng-xóm.
Xin cùng chị cho vay,
Giăm ba hạt qua ngày.
— Từ nay sang tháng hạ,
Em lại xin đem trả.
Trước thu, thề Đất Trời!
Xin đủ cả vốn lời.
Tính Kiến ghét vay cậy;
Thói ấy chẳng hề chi.
— Nắng ráo chú làm gì?
Kiến hỏi Ve như vậy.
Ve rằng:
          — Luôn đêm ngày,
Tôi hát, thiệt gì bác.
Kiến rằng:
          — Xưa chú hát!
Nay thử múa coi đây.


Nguồn