Dã lão

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Dã lão - 野老
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

野老
野老籬邊江岸回,
柴門不正逐江開。
漁人網雥澄潭下,
賈客船隨返照來。
長路關心悲劍閣,
片雲何意傍琴臺?
王師未報收東郡,
城闕秋生畫角哀。

Dã lão
Dã lão ly biên giang ngạn hồi,
Sài môn bất chính trục giang khai.
Ngư nhân võng tập trừng đàm hạ,
Cổ khách thuyền tuỳ phản chiếu lai.
Trường lộ quan tâm bi Kiếm Các,
Phiến vân hà ý bạng Cầm Đài?
Vương sư vị báo thu Đông quận,
Thành khuyết thu sinh hoạ giốc ai.

Lão quê
Trước dậu, bờ sông uốn, uốn vòng
Cổng tre lệch lạc mở ra sông
Theo làn nắng quái thuyền buôn tới
Xúm mặt đầm sâu bạn lưới đông
Gác Kiếm đường dài ghê hiểm trở
Đài Đàn mây mảnh ngán lông bông
Thành thu tiếng ốc nghe buồn thảm
Chưa báo quân Triều lấy quận Đông

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)