Dạ hoài

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Dạ hoài
của Trần Tế Xương


Kìa cái đêm nay mới gọi đêm !
Mắt giương, trong bụng ngủ không thèm.
Tình này ai tỏ cho ta nhỉ ?
Tâm sự năm canh một ngọn đèn.