Di cư Công An sơn quán

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Di cư Công An sơn quán - 移居公安山館
của Đỗ Phủ, do Nhượng Tống dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nhượng Tống

移居公安山館
南國晝多霧,
北風天正寒。
路危行木杪,
身遠宿雲端。
山鬼吹燈滅,
廚人語夜闌。
雞鳴問前館,
世亂敢求安。

Di cư Công An sơn quán
Nam quốc trú đa vụ,
Bắc phong thiên chính hàn.
Lộ nguy hành mộc diểu,
Thân viễn túc vân đoan.
Sơn quỷ xuy đăng diệt,
Trù nhân ngữ dạ lan.
Kê minh vấn tiền quán,
Thế loạn cảm cầu an.

Di cư sang nhà núi ở Công An
Gió Bắc trời đương lạnh
Miền Nam sương suốt ngày
Đường nguy chen giữa lá
Khách lạ ngủ trong mây
Canh vắng ai bàn sẽ
Đèn tàn ma thổi lay
Nhàn thân chi buổi loạn
Gà gáy dậy đi ngay

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)