Gà đẻ trứng vàng (Trương Minh Ký dịch)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Xem các bản dịch tiếng Việt khác của tác phẩm này tại Gà đẻ trứng vàng.

Tham thì thâm. Tôi muốn dẫn chứng lời này nọ là thuật chuyện con gà thường bữa đẻ ra một trứng vàng, chủ gà tưởng trong mình con gà có một kho vàng. Nó đem làm thịt đi, mổ ra thấy cũng giống như gà thường vậy. Ấy mình làm cho mình phải mất của quí trọn của mình.