Gửi người cũ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Gửi người cũ[1]
của Trần Tế Xương

Yêu nhau chẳng lấy được nhau nào
Mình nghĩ làm sao, tớ nghĩ sao ?
Trai gái bởi tay bà mụ nặn
Vợ chồng nguyên mối chị Hằng trao[2]
Xa đi ngán nỗi lòng thương nhớ
Gần lại càng thêm dạ khát khao.
Bến Vị non Nùng xa cách mấy[3]
Mà không buộc chặt sợi tơ đào ?

   
Chú thích

  1. Tức cô Tuyết, một cô đầu ở Hà Nội
  2. Tức bà Nguyệt
  3. Bến Vị Hoàng ở Nam Định, và núi Nùng ở Hà Nội