Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng
của Tô Thức
Nguyên tác Hán Việt

十年生死兩茫茫
不思量 自難忘
千里孤墳 無處話淒涼
縱使相逢應不識
塵滿面 鬢如霜

夜來幽夢忽還鄉
小軒窗 正梳妝
相顧無言 惟有淚千行
料得年年腸斷處
明月夜 短松岡

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang,
Bất tư lường, tự nan vương.
Thiên lý cô phần, vô xứ thoại thê lương.
Túng sử tương phùng ưng bất thức,
Trần mãn diện, mấn như sương.

Dạ lai u mộng hốt hoàn hương,
Tiểu hiên song, chính sơ trang.
Tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hàng.
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ,
Minh nguyệt dạ, đoản tùng cương.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1926, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.