Há Chung Nam Sơn, quá Hộc Tư Sơn nhân túc, trí tửu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Há Chung Nam Sơn, quá Hộc Tư Sơn nhân túc, trí tửu - 下終南山過斛斯山人宿置酒  (731) 
của Lý Bạch, do Nguyễn Khuyến dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Nguyễn Khuyến

下終南山過斛斯山人宿置酒
暮從碧山下,
山月隨人歸。
卻顧所來徑,
蒼蒼橫翠微。
相攜及田家,
童稚開荊扉。
綠竹入幽徑,
青蘿拂行衣。
歡言得所憩,
美酒聊共揮。
長歌吟松風,
曲盡河星稀。
我醉君復樂,
陶然共忘機。

Há Chung Nam Sơn, quá Hộc Tư Sơn nhân túc, trí tửu
Mộ tòng bích sơn hạ,
Sơn nguyệt tuỳ nhân quy.
Khước cố sở lai kính,
Thương thương hoành thuý vi.
Tương huề cập điền gia,
Ðồng trĩ khai kinh phi.
Lục trúc nhập u kính,
Thanh la phất hành y.
Hoan ngôn đắc sở khế,
Mỹ tửu liêu cộng huy.
Trường ca ngâm "Tùng phong",
Khúc tận hà tinh hy.
Ngã túy quân phục lạc,
Ðào nhiên cộng vong ky.

Xuống núi Chung Nam, ghé qua nơi ở của Hộc Tư sơn nhân, bày cuộc rượu
Chiều hôm bước xuống chân đèo
Bóng trăng trên núi cũng theo người về
Ngoảnh mặt lại đầm đìa nước mắt
Rặng non xa xanh ngắt một màu
Nhà quê sẵn rủ rê nhau
Trẻ thơ lần mở cửa lau khuyên chào
Khóm trúc biếc chen vào ngõ chật
Ngọn la xanh khẽ phất áo người
Mừng rằng chốn được thảnh thơi
Rượu ngon chuốc chén đầy vơi ta cùng
Tiếng hát lẫn gió thông lác đác
Khúc ca tàn xơ xác vẻ sao
Mình say bác cũng lao đao
Cho xong một cuộc biết bao chuyện tình

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)