50%

Hán Việt tự điển/冂

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

BỘ QUYNH 冂 部

QUYNH : đất ở xa ngoài cõi nước, kinh truyện đều dùng chữ quynh 坰.

3 NÉT[sửa]

NHIỄM : họ Nhiễm. Nguyên viết là 冄.

SÁCH 1 : bài văn sách mệnh. Như vua phong tước cho ai gọi là sách phong - 封. 2 : bản sách, một quyển sách gọi là sách, cũng có khi viết là 冊.

4 NÉT[sửa]

TÁI : hai, lại, như : tái tam - 三 luôn mãi, tái phạm - 犯 lại phạm lần nữa, tái tiếu - 醮 đàn bà lấy chồng lần thứ hai.

TRỤ : mũ trụ. Mũ đội ra trận phòng tên đạn.

MẠO 1 : trùm đậy. 2 : phạm, cứ việc tiến đi không e sợ gì gọi là mạo, như : mạo hiểm - 險, xông pha nơi nguy hiểm, mạo vũ - 雨 xông mưa. 3 : hấp tấp, như : mạo muội - 昧 lỗ mãng, không xét sự lý cứ làm bừa. 4 : tham mạo. Thấy lợi làm liều gọi là tham mạo 貪 -. 5 : giả mạo, như : mạo danh - 名 mạo tên giả. Một âm là Mặc, như : mặc đốn - 頓 tên chúa rợ Hung Nô.

8 NÉT[sửa]

CẤU : trung cấu 中 - trong cung kín. Kinh Thi có câu trung cấu chi ngôn 中 - 之 言 lời nói trong phòng kín, vì thế nên việc bí ẩn trong chỗ vợ chồng trong nhà gọi là trung cấu.

HU : cái mũ hu. Thứ mũ miện đời nhà Ân.

MIỆN : mũ miện. Từ quan đại phu trở lên được đội mũ miện.

PHỤ LỤC[sửa]

MẠO : cũng như chữ mạo 冒.