Hát tuồng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hát tuồng
của Trần Tế Xương

Nào có ra chi lũ hát tuồng[1]
Cũng hò, cũng hét, cũng y uông,
Dẫu rằng dối được đàn con trẻ,
Cái mặt bôi vôi nghĩ cũng buồn![2]

   
Chú thích

  1. ám chỉ bọn người tấp tểnh ra làm việc cho thực dân Pháp.
  2. Mặt bôi vôi : nghĩa đen là hoá trang mặt, nghĩa bóng là bôi gio trát trấu lên mặt.