Hải ngoại huyết thư

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hải ngoại huyết thư  (năm 1906) 
của Phan Bội Châu, người dịch: Lê Đại

Bài thơ này nguyên được Phan Bôi Châu viết bằng chữ Hán, Lê Đại (1875-1952) là người đã dịch tác phẩm sang chữ Quốc ngữ để tiện truyền bá. Trang thơ này có sử dụng chú thích của Đặng Thai Mai.


Mục lục[sửa]