Hịch tướng sĩ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Các bản dịch tiếng Việt của 諭諸裨將檄文 gồm có: