Hỏi ông trời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hỏi ông trời
của Trần Tế Xương

   Ta lên ta hỏi ông trời
Trời sinh ta ở trên đời biết chi ?
   Biết chăng cũng chẳng biết gì:
Biết ngồi Thống Bảo[1], biết đi ả đầu
   Biết thuốc lá, biết chè Tầu,
Cao lâu biết vị, hồng lâu biết mùi.

   
Chú thích

  1. Thống Bảo: tên một sòng bạc của Hoa kiều