100%

Hồi hương ngẫu thư kỳ I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hồi hương ngẫu thư - 回鄉偶書
Kỳ I

của Hạ Tri Chương, do Trần Trọng Kim dịch


Nguyên tác Hán-Việt Dịch nghĩa Trần Trọng Kim dịch

     
回鄉偶書
少小離家老大迴,
鄉音無改鬢毛衰。
兒童相見不相識,
笑問客從何處來。

Hồi hương ngẫu thư
Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi.
Hương âm vô cải, mấn mao tồi.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức
Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?

Ngãu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Rời nhà từ lúc còn trẻ, già mới quay về.
Giọng quê không đổi, nhưng tóc mai đã rụng.
Trẻ con gặp mặt, không quen biết
Cười hỏi: Khách ở chốn nào lại chơi?

Ngãu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Bé đi, già mới về nhà,
Tiếng quê vẫn thế, tóc đà rụng thưa.
Trẻ con trông thấy hững hờ,
Cười ồ, hỏi khách lại từ phương nao.