Hồi hương ngẫu thư kỳ II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hồi hương ngẫu thư - 回鄉偶書
Kỳ II

của Hạ Tri Chương, do Trần Trọng Kim dịch
Nguyên tác Hán-Việt Dịch nghĩa Trần Trọng Kim dịch

     
回鄉偶書
離別家鄉歲月多,
近來人事半銷磨。
唯有門前鏡湖水,
春風不改舊時波。

Hồi hương ngẫu thư
Ly biệt gia hương tuế nguyệt đa,
Cận lai nhân sự thiếu tiêu ma.
Duy hữu môn tiền Kính hồ thủy,
Xuân phong bất cải cựu thời ba.

Ngãu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Xa cách quê nhà đã bao nhiêu năm,
Xóm làng người ta đã tiêu điều.
Chỉ có Kính hồ ở trước cửa.
Gió Xuân không thay đổi con sóng xưa.

Ngãu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Quê nhà xa cách đã bao thu,
Nhân sự gần đây đã xác xơ.
Riêng có Kính hồ bày trước cửa,
Gió Xuân không đổi sóng thời xưa.