Hữu sở tư

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hữu sở tư
Nỗi nhớ

của Cao Bá Quát
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Tiểu tiểu nhân gia tử,
Song song bộ ngữ trì.
Vong tình năng hữu kỷ[1] !
Ngô diệc ức ngô nhi.
Luyến mẫu đề cơ xứ,
Khiên ông học bái thì.
Môn lan kim bán tịch,
Ư nhĩ hệ tương ty.

Con nhà ai nho nhỏ,
Hai đứa sóng đôi lững thững vừa đi vừa nói.
Đã mấy người quên hẳn được tình,
Ta cũng nhớ đến con ta.
Nào lúc bám lấy mẹ kêu đói,
Nào khi níu lấy ông học vái.
Nay trước nhà vắng đi một nửa,
Thấy bay mà sinh lòng nhớ thương.

   
Chú thích

  1. Vương Diễn chết đứa con nhỏ, quá thương xót, Sơn Giản khuyên giải. Diễn nói: « Chỉ có bậc thánh mới quên được tình, người tư chất kém cỏi thì làm gì có tình, người chung tình nhất chính là bọn ta ».