Trợ giúp:Không gian tên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ H:KGT)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trợ giúp:Nội dung Không gian tên
Trang này giúp người dùng hiểu được mục đích của các không gian tên khác nhau tại Wikisource, và nội dung nào thì nên đặt tại không gian tên nào.

Giới thiệu chung[sửa]

Các trang trong một wiki của phần mềm MediaWiki được xếp vào các nhóm có tên là "Không gian tên", nhằm phân biệt mục đích sử dụng của từng loại trang ở mức độ tổng quát nhất. Các trang thuộc không gian tên khác nhau cũng có những đặc tính khác nhau và các tương tác với các trang cũng khác nhau. Không gian tên chính là thành phần đầu tiên trong một tên trang, và phân tách với phần sau bằng dấu bằng dấu hai chấm. Ví dụ, trang này ("Trợ giúp:Không gian tên") thuộc về không gian tên "Trợ giúp", nơi chứa các trang giải thích cách Wikisource vận hành.

Mỗi không gian tên lại có một không gian tên "Thảo luận" đi kèm, nơi chứa các thảo luận về nội dung tại trang đó.

Mỗi không gian tên được gắn liền với một mã số, chính là cách mà cơ sở dữ liệu của Wikisource lưu trữ chúng. Danh sách hiện tại có thể xem tại đây (chữ tiếng Việt đã được mã hóa Unicode theo cách máy tính có thể đọc được).

Các không gian tên tại Wikisource[sửa]

Không gian tên Mã số Không gian tên Thảo luận Mã số Trang con? Cách dùng
Chính 0 Thảo luận 1 Không gian tên này chứa những "trang nội dung" của Wikisource. Đây là không gian nơi chứa những văn kiện dành cho độc giả. Không cần phải có tiền tố Chính:.
Tác gia 102 Thảo luận Tác gia 103 Không gian tên này dành để ghi danh sách các tác phẩm của một tác gia hoặc viết về một người nào đó, cũng như liên kết đến các dự án liên quan (như hình ảnh tại Commons hoặc trang bách khoa tại Wikipedia). Xem thêm về trang tác gia tại Trợ giúp:Trang Tác gia.
Thể loại 14 Thảo luận Thể loại 15 Thể loại là nơi xếp loại các trang có nội dung tương tự. Các trang được xếp thể loại bằng mã [[Thể loại:Tên thể loại]] thường đặt ở cuối trang. Xem thêm về cách xếp thể loại tại Trợ giúp:Thể loại.
Tập tin 6 Thảo luận Tập tin 7 không Mỗi tập tin được tải lên Wikisource sẽ có một trang Tập tin. Trang này có chứa thông tin về tập tin như kích thước tập tin, xem thử tập tin và liên kết đến các trang đang dùng nó tại Wikisource. Wikisource tiếng Việt hiện không cho phép tải tập tin lên dự án. Tất cả các tập tin cần phải là tập tin tự do và sẽ được tải lên Wikimedia Commons. Một tập tin nằm ở Wikimedia Commons cũng sẽ có một trang tập tin tại Wikisource, kèm với liên kết đến trang tại Commons. Xem Trợ giúp:Thêm hình ảnh.
Trợ giúp 12 Thảo luận Trợ giúp 13 Trang chứa những hướng dẫn về cách sửa đổi tại Wikisource, và mô tả một số quy trình và quy chuẩn của chúng ta. Xem mục lục tất cả các trang trợ giúp.
Mục lục 106 Thảo luận Mục lục 107 không Các trang Mục lục được dùng để mô tả một bản quét văn kiện (hoặc là một tập tin định dạng PDF hoặc DJVU, hoặc là một tập hợp các văn kiện khác nhau). Chúng chứa liên kết đến từng trang quét của tác phẩm, cũng như các thông tin về bản quét đó như ngày quét, nhà xuất bản, nơi xuất bản, v.v.
MediaWiki 8 Thảo luận MediaWiki 9 không Các trang này xử lý một số yếu tố kỹ thuật cho trang web Wikisource, như mã kiểu CSS hoặc kịch bản JavaScript.
Trang 104 Thảo luận Trang 105 không Không gian tên Trang dùng để chứa bản đánh máy điện tử của một trang văn kiện cùng kèm với bản quét "gốc" của trang đó. Những nội dung trong không gian tên này được thiết kế không nhằm để độc giả vào xem trực tiếp, mà để các biên tập viên chuyển nội dung trang quét thành văn bản, sau đó nhúng vào trong không gian Chính. Đọc thêm về sửa đổi trang kề trang tại Trợ giúp:Hiệu đính.
Chủ đề 100 Thảo luận Chủ đề 101 Trang chủ đề sẽ tập hợp các văn kiện có cùng chủ đề lại với nhau. Các tác gia có thể được đề cập ở đây, cùng với những chi tiết và thông tin không phù hợp để đặt vào trang Tác gia. Wikisource tiếng Việt hiện không có trang nào trong không gian tên Chủ đề.
Bản mẫu 10 Thảo luận Bản mẫu 11 Bản mẫu là nơi chứa những đoạn văn bản được dùng đi dùng lại nhiều lần tại các trang khác, bằng cách "nhúng", nhằm đơn giản hóa việc trình bày và định dạng.
Thành viên 2 Thảo luận Thành viên 3 Mỗi thành viên sẽ có một trang riêng của người đó. Trang này dành cho những đoạn giới thiệu về bản thân, cũng như các trang con riêng của thành viên để lưu trữ các nội dung chưa hoàn tất hoặc mang tính thử nghiệm của mình. Trang thảo luận dành để liên hệ với thành viên đó và thảo luận với họ. Bạn cũng có thể xem những con số thống kê về thành viên tại đây.
Wikisource 4 Thảo luận Wikisource 5 Trang Wikisource là những trang dành cho dự án, như nơi Thảo luận chung, và các quy định và quy trình để giải quyết các vấn đề như vi phạm bản quyền, quy định xóa văn kiện, quy định cấm thành viên, v.v.
Mô đun 828 Thảo luận Mô đun 829 no Mã nguồn nâng cao viết bằng Lua với sự hỗ trợ của bộ mở rộng Scribunto.
Đặc biệt -1 Không có Không gian này dành cho các trang đặc biệt, các báo cáo và các trang được MediaWiki tạo 'khi muốn' và không thể được thay đổi trực tiếp. Trang không không gian tên này không thể được tạo trực tiếp trừ khi thay đổi vào phần mềm MediaWiki.
Phương tiện -2 Không có Không gian tên này là một tên gọi khác dành để đặt liên kết đến các tập tin phương tiện: liên kết [[Phương tiện:Wiki.png]] sẽ chỉ liên kết đến hình ảnh thay vì đến trang mô tả hình ảnh, tức là [[Tập tin:Wiki.png]]. Wikisource không dùng không gian này.

Liên kết ngoài[sửa]