Hai thằng ăn trộm với con lừa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine, do Nguyễn Văn Vĩnh dịch
Les Voleurs et l’Âne - Hai thằng ăn trộm với con lừa

HAI THẰNG ĂN TRỘM VỚI CON LỪA

     Vị con lừa, của vừa ăn trộm,
     Hai đứa gian đánh lộn cùng nhau,
        Thằng này muốn để về sau,
Thằng kia muốn bán cho mau lấy tiền.
     Khi hai cậu huyên-thiên ẩu-đả,
     Anh đấm đau anh đá cũng già.
        Xẩy thằng ăn cắp thứ ba,
Ở đâu lại phỏng lừa ta tẩu liền.
     Con lừa đó như in một xứ.
     Mấy ông vua tranh cự cùng nhau.
        Tự dưng người ở đâu đâu,
Cướp phăng xứ ấy đem câu giảng hòa.
        Thế là trơ mắt thỏ ra.


Nguồn