Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992  (năm 1992) 
của Quốc hội Việt Nam
Đây là bản Hiến pháp nguyên thủy chưa sửa đổi, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1992, hồi 11 giờ 45 phút. Những điều sau đó bị thay đổi sẽ được đánh dấu để độc giả tiện theo dõi.

Xem thêm:


Mục lục[sửa]


PD-icon.svg Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, Khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 100/2006/NĐ-CP, Điều 21, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật". Coat of arms of Vietnam.svg