Hoàn gia tác

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoàn gia tác
của Nguyễn Khuyến

Chưa tìm được bản chữ Hán, sau đây là phiên âm.

Phong trần thập tải nhất hoàn gia
Mấn dĩ thành sương nhãn hựu hoa
Cự kính tùng trung đa thác ngạn
Phi hồng vân ngoại độc tư ta
Hậu môn đồng hỷ ông quy hĩ
Trương tiết nhân truyền tử thị da
Tỷ ỷ hàn song vô nhất thoại
Canh thâm lộ trọng nguyệt sơ tà