Hoàng triều Minh Mệnh Mậu Tuất niên Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoàng triều Minh Mệnh Mậu Tuất niên Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi - 皇朝明命戊戌年會試科進士題名碑  (1838) 
của không rõ

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa thi Hội năm Mậu Tuất niên hiệu Minh Mệnh (1838), khắc vào tháng 7 niên hiệu Minh Mệnh thứ 19 (1838).

皇朝明命戊戌年會試科進士題名碑 Hoàng triều Minh Mệnh Mậu Tuất niên Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi

賜 第 二 甲 進 士 出 身 貳 名

阮 久 長, 監生, 會元, 宋山縣上畔總嘉苗外庄, 家居廣平省廣寧府麗水縣水連總黃公社, 年庚丁卯參拾貳歲

范 文 誼, 舉人, 南定省義興府大安縣安中上總三登社, 年庚乙丑參拾肆歲

Ban cho đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, 02 người:

Nguyễn Cửu Trường, Giám sinh, Hội nguyên, người ở Gia Miêu Ngoại Trang tổng Thượng Bạn huyện Tống Sơn, trú quán xã Hoàng Công tổng Thủy Liên huyện Lệ Thủy phủ Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình, sinh năm Đinh Mão [1807], thi đỗ năm 32 tuổi.

Phạm Văn Nghị, Cử nhân, người xã Tam Đăng tổng An Trung Thượng huyện Đại An phủ Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, sinh năm Ất Sửu [1805], thi đỗ năm 34 tuổi.


賜 第 三 甲 同 進 士 出 身 捌 名

丁 日 慎,舉人, 乂安省英山府清漳縣葛岸總清僚社, 年庚甲戌貳拾五歲

范 真, 舉人, 廣平省廣寧府平政縣順安總景陽社, 年庚甲子參拾五歲

阮 文 松, 舉人, 河南省懷德府清廉縣明早總東鄂, 社年庚壬申貳拾柒歲

黎 惟 忠, 舉人, 河南省常信府上福縣羅浮總上福社, 年庚乙卯肆拾肆歲

陳 時 敏, 舉人, 承天府香茶縣永治總明鄉社, 年庚癸酉貳拾陸歲

黃 仲 辭, 舉人, 承天府香水縣居正總月瓢社, 年庚庚午貳拾玖歲

黎 善 治, 監生, 廣南省奠磐府維川縣美溪總龍福東社西忠安村, 年庚丙辰肆拾參歲

尹 奎, 舉人, 南定省建昌府舒池縣無礙總外朗社, 年庚癸酉貳拾陸歲

Ban cho đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, 08 người:

Đinh Nhật Thận, Cử nhân, người xã Thanh Liêu tổng Cát Ngạn huyện Thanh Chương phủ Anh Sơn tỉnh Nghệ An, sinh năm Giáp Tuất [1814], thi đỗ năm 25 tuổi.

Phạm Chân, Cử nhân, người xã Cảnh Dương tổng Thuận An huyện Bình Chính phủ Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình, sinh năm Giáp Tý [1804], thi đỗ năm 35 tuổi.

Nguyễn Văn Tùng, Cử nhân, người xã Đông Ngạc tổng Minh Tảo huyện Từ Liêm phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội, sinh năm Nhâm Thân [1812], thi đỗ năm 27 tuổi.

Lê Duy Trung, Cử nhân, người xã Thượng Phúc tổng La Phù huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín tỉnh Hà Nội, sinh năm Ất Mão [1795], thi đỗ năm 44 tuổi.

Trần Thời Mẫn, Cử nhân, người xã Minh Hương tổng Vĩnh Trị huyện Hương Trà phủ Thừa Thiên, sinh năm Quý Dậu [1813], thi đỗ năm 26 tuổi.

Hoàng Trọng Từ, Cử nhân, người xã Nguyệt Biều tổng Cư Chính huyện Hương Thuỷ phủ Thừa Thiên, sinh năm Canh Ngọ [1810], thi đỗ năm 29 tuổi.

Lê Thiện Trị, Giám sinh, người thôn Tây Trung An xã Long Phúc Đông tổng Mỹ Khê huyện Duy Xuyên phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, sinh năm Bính Thìn [1796], thi đỗ năm 43 tuổi.

Doãn Khuê, Cử nhân, người xã Ngoại Lãng tổng Vô Ngại huyện Thư Trì phủ Kiến Xương tỉnh Nam Định, sinh năm Quý Dậu [1813], 26 tuổi.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1927, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.