Hoàng triều Tự Đức lục niên Quý Sửu Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoàng triều Tự Đức lục niên Quý Sửu Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi - 皇朝嗣德陸年癸丑會試科進士題名碑  (1853) 
của không rõ

Văn bia đề danh tiến sĩ khoa thi Hội năm Quý Sửu niên hiệu Tự Đức thứ 6 (1853), khắc vào tháng 8 niên hiệu Tự Đức thứ 6 (1853).

皇朝嗣德陸年癸丑會試科進士題名碑 Hoàng triều Tự Đức lục niên Quý Sửu Hội thí khoa tiến sĩ đề danh bi

賜 第 一 甲 進 士 及 第 第 三 名 二 名

阮 德 達, 舉人, 年庚甲申參拾歲, 乂安省英山府清漳縣南金總南金上社橫山村.

阮 文 交, 舉人, 會元, 年庚壬申肆拾貳歲, 乂安省英山府清漳縣南金總忠勤村.


賜 第 二 甲 進 士 出 身 一 名

黎 峻, 舉人, 年庚戊寅參拾陸歲, 河靜省河清府奇英縣河中總河中社美屢村.


賜 第 三 甲 同 進 士 出 身 四 名

鄧 文 榜, 舉人, 年庚戊寅參拾陸歲, 山西省永祥府白鶴縣日昭總雲谷社.

阮 有 典, 舉人, 年庚乙酉貳拾玖歲, 乂安省英山府南壇縣大同總大同社錦香村.

枚 世 貴, 舉人, 年庚壬午參拾貳歲, 河靜省德壽府天祿縣芙留上村.

阮 忠 愛, 舉人, 年庚乙酉貳拾玖歲, 山西省國威府安山縣栗柴總瑞奎社.


嗣德陸年陸月吉日刻。

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.