Hoa bạc mệnh

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tháng ba, hoa bạc mệnh
Tan trước mọi cành xuân.
(Dịch thơ cổ)

Người đẹp vẫn thường hay chết yểu:
Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai.
Ba xuân, muôn thắm thêu cành biếc.
Bạc mệnh hoa kia đã rụng rồi!

Héo trước trăm hoa, hoa bạc mệnh.
Đang xuân, để khỏi thấy xuân tàn.
Chúa xuân ví biết tình hoa thế,
Xin kiếp sau đừng nở thế gian.

Hồn kết gió hương trời Nhược thủy,
Cánh viền mây thắm động Thiên thai,
Hóa thành những giọt mưa thơm ấy,
Tưới nở trăm hoa đã héo rồi!