Hoa hồng

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoa hồng  (1927) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927.

Trước rèm thoang thoảng gió,
Tha thướt đoá hoa hồng.
Khéo khéo xinh xinh lắm,
Càng trông lại muốn trông.