Hoa rụng (I)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoa rụng (I)  (1927) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927.

Ban mai còn tươi tốt,
Chiều xế đã tơi bời.
Sớm muộn lẽ có khác,
Người ta cũng thế thôi!