Hoa sen non

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hoa sen non
của Lê Thánh Tông

Dìu dịu Lam Điền ngọc mới tương[1],
Hồ thanh, sắc ánh, mặt dường gương.
Ngọc in làm dáng tiền sơ đúc[2],
Chàm nhuộm nên màu, tán chửa giương.
Lạt biếc mới khai mày Thái mẫu[3],
Thắm hồng còn kín má Vương Tường[4].
Khách thơ hứng nghĩ hiềm[5] chưa đủ,
Mười trượng[6] hoa thì mười trượng hương.

   
Chú thích

  1. Ngọc xứ Lam Điền mới ra
  2. Lá sen mới nảy trông như đồng tiền tròn mới đúc
  3. Thái mẫu: Dương Quý Phi
  4. Vương Tường: Chiêu Quân
  5. Hiềm: E
  6. Trượng: Đơn vị dài bằng 4 m