Kính tiễn Nguyễn đại nhân trí sĩ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Kính tiễn Nguyễn đại nhân trí sĩ  (1927) 
của Đông Hồ

Đăng trên Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927.

Biển hoạn mênh mang khéo bất bình!
Làm chi cho nhọc đám công danh!
Giang hồ bầu bạn hợp tan mặt,
Tòng cúc anh em say tỉnh tình.
Tiên quận há không trăng gió sẵn,
Tân An còn có nước non dành.
Gió đông đã dãi qua màu chạp,
Vườn cũ thăm xuân xuân vừa xinh.