Ký tặng Nhị Khê kiểm chính Nguyễn Ứng Long

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ký tặng Nhị Khê kiểm chính Nguyễn Ứng Long - 寄贈蕊溪檢正阮應龍
của Trần Nguyên Đán

Nguyễn Ứng Long: tức Nguyễn Phi Khanh, thân sinh Nguyễn Trãi.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

朔風細雨轉淒涼,
客舍蕭蕭客思長。
籬下幽姿好晚節,
溪邊素艷試新粧。
胡兒未款花門塞,
裴老思歸綠野堂。
釣月耕雲何太早,
千鍾萬宇紫微郎。

Sóc phong tế vũ chuyển thê lương,
Khách xá tiêu tiêu khách tứ trường.
Ly hạ u tư tồn vãn tiết,
Khê biên tố diễm thí tân trang.
Hồ nhi vị khoản Hoa Môn tái,
Bùi lão tư quy Lục Dã đường.
Điếu nguyệt canh vân hà thái tảo?
Thiên chung vạn vũ Tử vi lang.

Gió bắc, mưa phùn trở nên lạnh lẽo,
Nơi quán trọ đìu hiu, lòng khách vấn vương.
Vẻ thanh u dưới giậu, tiết muộn giữ tròn,
Sắc trắng đẹp bên khe, dáng mới dường thử.
Rợ Hồ chưa đến nộp hàng khoản ở ải Hoa Môn,
Ông Bùi đã muốn về dưỡng lão ở nhà Lục Dã.
Câu trăng cày mây, sao mà sớm thế?
Nghìn hộc lúa, muôn ngôi nhà là của Tử vi lang.