Khóc em gái

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khóc em gái
của Trần Tế Xương

Mệnh sao bạc thế hỡi em ơi !
Hai bốn hai lăm cũng một đời.
Bảng Hổ[1] vừa treo, cầu Thước bắc[2]
Cành hoa đã rụng, phím đàn rơi.
Cây tương tư héo, chồng rầu rĩ,
Thuyền độ sinh đưa, Phật rước mời.
Những muốn dựng bia làm kỉ niệm,
Lòng anh thương xót biết bao nguôi !

   
Chú thích

  1. Bảng Hổ: bảng ghi tên những người đỗ cử nhân ở các kỳ thi Hương. Đây ý nói, ông chồng vừa đỗ cử nhân.
  2. Cầu thước: cầu Ô Thước. Theo tích Ngưu Lang Chức Nữ: chim ô thước bắc cầu cho Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau mộy lần vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm.