Khoa Canh Tý

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Khoa Canh Tý
của Trần Tế Xương

Khoa Canh Tý là năm 1900

Hai đứa tranh nhau cái thủ khoa ;
Tuân khoe văn hoạt, Nghị văn già[1]
Năm nay đỗ rặt phường hay chữ,
Kìa bác Lê Tuyên cũng thứ ba![2]

   
Chú thích

  1. Vũ Tuân đỗ đầu, Lê Sĩ Nghị đỗ thứ hai.
  2. Lê Tuyên, một ông sức học rất kém.