Làm đĩ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Làm đĩ  (1939) 
của Vũ Trọng Phụng
Ngày 21-2-39
Số 200
Số đặc-biệt Tiểu-thuyết Nhật-báo

VŨ TRỌNG-PHỤNG


Làm đĩ


MAI-LĨNH XUẤT-BẢN

VŨ TRỌNG-PHỤNG


Làm đĩ

TIỂU THUYẾTNhà in Mai-Linh xuât-ban

Kính tặng:
PHAN-KHÔI TIÊN-SINH
Nhà văn-sĩ thành thực đáng
gọi là « có một không hai
 »
ở cái xã-hội nhiều dã tâm.
V. T. P.

MẤY LỜI CỦA NHÀ XUẤT-BẢN

Khi cuốn tiểu-thuyết « Làm đĩ » này mới đăng trên báo SÔNG-HƯƠNG của ông Phan-Khôi chủ trương, thì, trong số những nhà báo và nhà văn nổi lên phản đối, kể có sự phản đối của ông cố đạo chủ bút báo Vì Chúa là thành thực và đáng kể hơn cả. Hồi ấy, ông Phan-Khôi có trả lời ông cố-đạo ấy, và cũng chỉ có trả lời một ông cố đạo ấy mà thôi.

Đến nay, « Làm đĩ » in thành sách, chúng tôi thấy cái cần rằng, ngoài cái bài tựa của tác-giả, cũng lại phải in vào đây, ngay sau bài tựa, và để trợ lực cho bài tựa, cả hai bài của ông Phan-Khôi đáp lời cho ông cố-đạo chủ trương Vì Chúa nữa, để các độc-giả được dịp nhận rõ cái mục-đích của người làm sách và người in sách.

Nay kính
Nha xuât-ban Mai-Linh

MỤC LỤC

Số Trang
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
13
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
16
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
21
I —
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
52
II —
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
90
III —
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
141
IV —
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
200
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
240

.Sách này in xong ngày 1er Février
1939 tại nhà in MaiLinh — Hanoi
ngoài 3000 cuốn giấy thường có
100 cuốn bouffant và 4 cuốn

giấy surglacé.


Tác phẩm này nằm trong danh mục 28 tác phẩm của Vũ Trọng Phụng (Số đỏ, Không một tiếng vang, Cạm bẫy người, Cuộc vui ít có, Hai hộp xì gà, Giông tố, Làm đĩ, Trúng số độc đắc, Lấy nhau vì tình, Kĩ nghệ lấy Tây, Phân bua, Bẫy tình...) được Hãng Bảo hộ bản quyền tác giả Việt Nam (nay là Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam) gia hạn thời hạn bảo hộ bản quyền thêm 30 năm tính từ năm 1989 và thuộc phạm vi công cộng ở Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.