Lâm Ấp xá đệ thư chí khổ vũ Hoàng Hà phiếm dật chỉ phòng chi hoạn bộ lĩnh sở ưu nhân ký thử thi dụng khoan kỳ ý

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lâm Ấp xá đệ thư chí khổ vũ Hoàng Hà phiếm dật chỉ phòng chi hoạn bộ lĩnh sở ưu nhân ký thử thi dụng khoan kỳ ý - 臨邑捨弟書至苦雨黄河泛溢堤防之患簿領所憂因寄此詩用寬其意
của Đỗ Phủ, do Phạm Quỳnh dịch
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán-Việt Bản dịch của Phạm Quỳnh

臨邑捨弟書至苦雨黄河泛溢堤防之患簿領所憂因寄此詩用寬其意
二儀積風雨,
百谷漏波濤。
聞道洪河坼,
遙連滄海高。
職思憂悄悄,
郡國訴嗷嗷。
舍弟卑棲邑,
防川領簿曹。
尺書前日至,
版築不時操。
難假黿鼉力,
空瞻烏鵲毛。
燕南吹畎畝,
濟上沒蓬蒿。
螺蚌滿近郭,
蛟螭乘九臯。
徐關深水府,
碣石小秋毫。
白屋留孤樹,
青天矢萬艘。
吾衰同泛梗,
利涉想蟠桃。
倚賴天涯釣,
猶能掣巨鰲。

Lâm Ấp xá đệ thư chí khổ vũ Hoàng Hà phiếm dật chỉ phòng chi hoạn bộ lĩnh sở ưu nhân ký thử thi dụng khoan kỳ ý
Nhị nghi tích phong vũ
Bách cốc lậu ba đào
Văn đạo hồng hà sách
Dao liên thương hải cao
Chức tư ưu thiểu thiểu
Quận quốc tố ngao ngao
Xá đệ ti thê ấp
Phòng xuyên lĩnh bạ tào
Xích thư tiền nhật chí
Bản trúc bất thời thao
Nan giả ngoan đà lực
Không chiêm ô thước mao
Yến Nam xuy quyến mẫu
Tế Thượng một bồng hao
Loa bạng mãn cận quách
Giao li thừa cửu cao
Từ Quan thâm thuỷ phủ
Kiệt Thạch tiểu thu hào
Bạch ốc lưu cô thụ
Thanh thiên thỉ vạn sưu
Ngô suy đồng phiếm ngạnh
Lợi thiệp tưởng bàn đào
Ỷ lại thiên nhai điếu
Do năng xế cự ngao

Xá đệ ở Lâm Ấp viết thư về nói nhân mưa nhiều, nước sông Hoàng Hà lên to, việc đê phòng nguy hiểm, làm chức bạ lĩnh lấy làm lo, vậy gởi bài thơ này để an ủi
Trời đất tích gió mưa
Trăm hang tuôn sóng vỗ
Nghe nói miền Hồng Hà
Liền cao như biển khơi
Quan chức lo ngay ngáy
Dân gian kêu thiết tha
Xá đệ ở nơi đó
Phòng xuyên chức bạ tào
Bữa trước gởi thư lại
Đê đắp khó lòng giữ
Khó mượn sức nguyên đà
Khó nhờ lông ô tước
Yến Nam đồng ruộng ngập
Tế Thượng cỏ bồng trôi
Chai ốc đầy bờ quách
Lươn chạch lên gò núi
Từ Quan chìn dưới nước
Kiệt Thạch trông cỏn con
Nhà tranh trơ cây độc
Khoảng rộng đắm muôn thuyền
Ta yếu như cây trôi
Lội nước ngỡ bàn đào
Ngồi câu chốn chân trời
Còn bắt được đại ngao

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)