Lên sáu/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

10

Người trong họ,
có bề trên,
lạ hay quen,
đều phải kính.
Có khách đến,
không được đùa;
ai cho quà,
đừng lấy vội.
Ông bà gọi,
phải dạ, thưa:
phàm người nhà,
không được hỗn.