Lên sáu/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

16

Các loài kim,
tìm ở đất.
Nhất là sắt,
nhì là đồng
làm đồ dùng,
khắp trong nước;
Như vàng, bạc,
đời quí hơn,
đúc làm tiền,
để mua bán;
ai có vạn,
là người giầu.