Lên sáu/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

2

Trong giời đất,
nhất là người,
ở trên đời,
hơn giống vật.
Mày bé thật,
chưa biết gì,
còn ngu-si,
phải dạy bảo,
cho biết đạo,
mới nên thân;
sau nhớn dần,
ngày chóng khá,


Tiện đây dạy trẻ chữ số và giấu chấm câu nhân thể