Lên sáu/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

3

Ai đẻ ta?
Cha cùng mẹ,
bồng lại bế,
thương mà yêu.
Ơn nhường bao,
mày phải ngẫm.
Áo mặc ấm,
mẹ may cho;
cơm ăn no,
cha kiếm hộ.
Cha mẹ đó,
là hai thân.