Lên sáu/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

6

Mày còn bé,
mẹ hay lo,
ăn muốn cho,
lại sợ độc.
Mày ốm, nhọc,
mẹ lo, thương,
tìm thuốc thang,
che nắng gió.
Con nghĩ đó,
sao cho ngoan.
Hay ăn càn,
là chẳng hiếu.


Mấy bài này không tiện dạy những trẻ bồ-côi học.