Lên sáu/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

7

Mày còn bé,
mẹ hay thương.
Đi ra đường,
con phải giữ:
Chánh xe, ngựa,
đừng đánh nhau.
Đi học lâu,
mẹ hay nhớ.
Mẹ đứng cửa,
đợi mà mong.
Mày chơi rong,
là chẳng hiếu.