Lên sáu/9

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

9

Người có họ,
tổ sinh ra,
ông đến cha,
bác cùng chú,
họ nội đó,
cùng tôn chi;
cậu và dì,
về họ mẹ.
Mày còn bé,
nay dạy qua;
còn họ xa,
sau nhớn biết.