Lại vịnh Hàn Tín

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lại vịnh Hàn Tín
của Lê Thánh Tông

Thấy rồng năm thức[1] nặng mình phù,
Nanh vuốt ra tài, mấy trượng phu ?
Mũi bác chọc đông, Tề lạnh khói,
Ngọn cờ trỏ bắc, Triệu bay lò.
Nghìn vàng tấc tấc[2] đền ơn mụ,
Một gánh quằn quằn[3] trả nợ vua.
Hơn nữa, Ngũ Hồ có ai cấm ?
"Cung tàng" lẩn thẩn tiếc thay cho!

   
Chú thích

  1. Rồng năm thức: Vua Hán
  2. Tấc tấc: Từng chút
  3. Quằn quằn: Miệt mài