Lấy Tây

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lấy Tây
của Nguyễn Khuyến

Con gái đời này, gái mới ngoan,
Quyết lòng ẩu chiến với Tây quan.
Ba vuông phất phới cờ bay dọc
Một bức tung hoành váy xắn ngang.
Trời đất khéo thương chàng bạch quỷ[1]
Giang san riêng sướng ả hồng nhan
Nghĩ càng thêm ngán trai thời loạn,
Con gái đời nay, gái mới ngoan[2]!

   
Chú thích

  1. Chỉ tên người Pháp
  2. Tác giả tỏ thái độ chua chát trước cảnh "lấy Tây" của gái Việt thời đó