Lữ thấn khốc nội

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lữ thấn khốc nội - 旅殯哭內
của Nguyễn Khuyến
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt

相期佳老老無緣
一別逾年便百年
招爾魂兮來此些
曰予慟矣為誰憐
邶鄘而下風斯變
秦漢之間禮則然
聞訃不勝衰病久
旅墳菁草已芊芊

Tương kỳ giai lão lão vô duyên
Nhất biệt du niên tiện bách niên
Chiêu nhĩ hồn hề lai thử ta
Viết dư đỗng hĩ vị thùy liên
Bội dung nhi hạ phong tư biến
Tần Hán chi gian lễ tắc nhiên
Văn phó bất thắng suy bệnh cửu
Lữ phần thanh thảo dĩ thiên thiên