75%

Luật An ninh Quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2004/Chương V

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật An ninh Quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (2004) 
của Quốc hội Việt Nam
Chương V: Điều khoản thi hành

Điều 35. Hiệu lực thi hành[sửa]

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2005.

Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ.

Điều 36. Hướng dẫn thi hành[sửa]

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004