Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Chương VI/Mục 2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 98. Nguồn hình thành quỹ[sửa]

 1. Người lao động đóng theo quy định tại Điều 100 của Luật này.
 2. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.
 3. Hỗ trợ của Nhà nước.
 4. Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 99. Sử dụng quỹ[sửa]

 1. Trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại Chương IV của Luật này.
 2. Đóng bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu.
 3. Chi phí quản lý.
 4. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định tại Điều 96Điều 97 của Luật này.

Điều 100. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động[sửa]

 1. Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng bảo hiểm xã hội được thay đổi tuỳ theo khả năng của người lao động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung.

 1. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:
  a) Hằng tháng;
  b) Hằng quý;
  c) Sáu tháng một lần.

Điều 101. Chi phí quản lý[sửa]

 1. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.
 2. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng mức chi phí quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.