75%

Luật Giao thông đường bộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2008/Chương VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 88. Hiệu lực thi hành[sửa]

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.
  2. Luật này thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001.

Điều 89. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành[sửa]

Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.