Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, người dịch: Cục Bản quyền tác giả
Chương 10: Các thiết bị và phương tiện ghi âm kỹ thuật số


Mục A - Định nghĩa

Mục B - Kiểm soát sao chép

Mục C - Thanh toán nhuận bút

Mục D - Cấm các hành vi vi phạm cụ thể, các biện pháp thi hành và trọng tài