Luật Quy hoạch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2017/Phụ lục II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quy hoạch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2017
Phụ lục II. DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH CÓ TÍNH CHẤT KỸ THUẬT, CHUYÊN NGÀNH

Phụ lục II
DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH CÓ TÍNH CHẤT KỸ THUẬT, CHUYÊN NGÀNH

TT TÊN QUY HOẠCH VĂN BẢN QUY ĐỊNH
1 Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Luật Đất đai số 45/2013/QH13
2 Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13
3 Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13
4 Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13
5 Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13
6 Quy hoạch vùng không nhiễm sinh vật gây hại Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13
7 Quy hoạch thủy lợi Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14
8 Quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê Luật Đê điều số 79/2006/QH11
9 Quy hoạch đê điều Luật Đê điều số 79/2006/QH11
10 Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13
11 Quy hoạch xây dựng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
12 Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12
13 Quy hoạch khảo cổ Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12
14 Quy hoạch hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng và cơ sở chăm sóc người khuyết tật Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12
15 Quy hoạch cơ sở chăm sóc người cao tuổi Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12
16 Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13
17 Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh, của Bộ, cơ quan ngang Bộ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13
18 Quy hoạch cửa khẩu; quy hoạch tuyến, ga đường sắt; quy hoạch cảng hàng không, sân bay Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11; Luật Đường sắt số 06/2017/QH14; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13
19 Quy hoạch vùng thông báo bay Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13
20 Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13
21 Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13
22 Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13
23 Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12
24 Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12
25 Quy hoạch phát triển điện hạt nhân Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12
26 Quy hoạch hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
27 Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia Luật Viễn thông số 41/2009/QH12
28 Quy hoạch kho số viễn thông Luật Viễn thông số 41/2009/QH12
29 Quy hoạch tài nguyên Internet Luật Viễn thông số 41/2009/QH12
30 Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Luật Viễn thông số 41/2009/QH12
31 Quy hoạch tần số vô tuyến điện Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12
32 Quy hoạch phát triển mạng bưu chính công cộng Luật Bưu chính số 49/2010/QH12
33 Quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13
34 Quy hoạch các công trình quốc phòng, khu quân sự Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11
35 Quy hoạch sử dụng biển của cả nước Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13
36 Quy hoạch quảng cáo ngoài trời Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13
37 Quy hoạch vùng và cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Luật Thú y số 79/2015/QH13
38 Quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm của Nhà nước Luật Dược số 105/2016/QH13
39 Quy hoạch khác có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để tích hợp vào hệ thống quy hoạch quốc gia