Mấy mầm liễu đỏ một thuyền chài

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mấy mầm liễu đỏ[1] một thuyền chài
của Lê Thánh Tông

Hai ba ngọn[2], một điểm[3] mưa,
Một chiếc thuyền chài diễn[4] nước đưa.
Khuất cụm[5] câu buông cần nhè nhẹ.
Kề hoa mui ngỏ cửa thưa thưa.
Với[6] then phong nguyệt mùa mùa đủ,
No miếng ngư hà[7] bưa bữa thừa.
Mựa[8] nói giang hồ yên mỗ thú[9],
Chạnh lòng ngụy khuyết[10] tiếng chuông sơ[11].

   
Chú thích

 1. Liễu đỏ: Một thứ rau mọc ở bãi nước hoặc đồng nội, vị cay đắng (cây dăm dại)
 2. Ngọn: Ngọn rau
 3. Điểm: Chỗ
 4. Diễn: Xa
 5. Cụm: Cụm cây
 6. Với: Đầy
 7. Ngư hà: Cá tôm
 8. Mựa: Chớ
 9. Mỗ thú: Thú này
 10. Ngụy khuyết: Cửa cung vua
 11. : Bắt đầu. Ý hai câu cuối: dầu thân ở chốn giang hồ mà trong bụng vẫn hướng về cung khuyết của triều đình