Mồng hai tết, viếng Cô Ký

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Mồng hai Tết viếng Cô Ký[1]
của Trần Tế Xương

Cô Ký sao mà đã chết ngay?
Ô hay, giời chẳng nể ông Tây!
Gái tơ đi lấy làm hai họ
Năm mới vừa sang được một ngày.
Hàng phố khóc bằng câu đối đỏ,
Ông chồng thương đến cái xe tay![2]
Gớm ghê cho những cô con gái
Mà vẫn đua nhau lấy các thầy!

   




Chú thích

  1. Cô này vợ hai của một ông Ký mở hiệu xe tay, được chồng sai đi giao dịch với tên cẩm Tây để kiếm lợi.
  2. Ông chồng thương xót cô Ký thì ít mà lo cho cái cửa hiệu xe tay thì nhiều.